Πλειστηριασμοί - Διαδικασία

Βήματα πλειστηριασμού:

1ο: Επιλέξτε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει

Επισκεφθείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας σχετικά με τους πλειστηριασμούς και επιλέξτε ένα ή περισσότερα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν.

2ο : Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eauction.gr και βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει

Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει στον εντοπισμό του ακινήτου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών καθώς και να σας συμβουλεύσει για τα ακίνητα του ενδιαφέροντος σας.

3ο: Προϋπολογίστε το συνολικό σας κόστος

Πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στον πλειστηριασμό συμβουλευτείτε μας σχετικά με τον προϋπολογισμό του κόστους απόκτησης, το όριο των χρημάτων που θέλετε να διαθέσετε και όλων των σχετικών εξόδων.

4ο: Δηλώστε συμμετοχή στον επερχόμενο πλειστηριασμό που σας ενδιαφέρει

Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε μέρος στον πλειστηριασμό πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εγγραφή ως υποψήφιος πλειοδότης στο www.eauction.gr
  2. Δήλωση συμμετοχής σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό
  3. Καταβολή εγγύησης η οποία ανέρχεται στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, στις 15.00. Ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού, μετά το τέλος της παραπάνω προθεσμίας, ελέγχει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, και οριστικοποιεί τον κατάλογο με τους υποψήφιους πλειοδότες που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον πλειστηριασμό.

5ο: Διενέργεια του πλειστηριασμού

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 12 και από τις 2 μ.μ έως τις 4 μ.μ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ένα βίντεο που περιγράφει τόσο την Οθόνη Διενέργειας Πλειστηριασμού όσο και τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

6ο: Κατακύρωση πλειστηριασμού και ακόλουθες ενέργειες

Στην περίπτωση που δεν είστε ο πλειοδότης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής της εγγύησης συμμετοχής που έχετε καταβάλει από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Ως πλειοδότης απαιτείται να καταβάλετε στον φορέα πλειστηριασμού το υπόλοιπο του πλειστηριάσματος μείον το ποσό της Εγγύησης Συμμετοχής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά το εγχειρίδιο χρήσης υποψήφιου πλειοδότη.

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο newsletter μας για νέα και ενημερώσεις

*
Εισάγετε τον κωδικό

Loading...